"דרך המלך" – חונכות אישית של נוער בסיכון כהכנה לעולם העבודה: ממצאי הערכה

  תמצית מחקר
  דוח מחקר

 

תכנית "דרך המלך" התחילה ב-2006 ביוזמת עמותת עלם ושירות המבחן לנוער, במטרה לסייע לבני נוער בסיכון לרכוש כלים ומיומנויות של הכנה לעולם העבודה, תוך יצירת קשר של אמון ותמיכה עם חונך. התכנית מתבססת על מערך מתנדבים המתפקדים כחונכים אישיים או כמלווים של בני הנוער במקומות תעסוקה.


בתכנית נוטלים כיום חלק ארגונים שונים: שירות המבחן לנוער, השירות למתבגרים, צעירות וצעירים (לשעבר השירות לנוער וצעירים, השירות לנערות וצעירות) וחסות הנוער, ממשרד הרווחה; קידום נוער ממשרד החינוך; הקרן לילדים בסיכון בביטוח הלאומי; אשלים; עלם ורשויות מקומיות. בני הנוער מופנים לתכנית על-ידי שירותים מטפלים וממשיכים לקבל טיפול על-ידי השירות המפנה, במקביל להשתתפותם ב"דרך המלך".

 
בשנים 2010-2009 בוצע מחקר הערכה בעשרת היישובים בהם פעלה התכנית, כדי לספק למפעילי התכנית בסיס לשיפורה ולהרחבתה. המחקר בדק את אופן הפעלתה של התכנית, את מאפייני המשתתפים ואת התרומות הנתפסות על-ידי החונכים לבני הנוער ולחונכים עצמם. נאסף מידע על מאפייני המשתתפים באמצעות טופס על אודות בני הנוער שמולא על-ידי אנשי השירותים, ובחן מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותחומי קושי של בני הנוער. כמו-כן, מרכיבים ביישום החונכות וכן התרומות הנתפסות נבחנו באמצעות שאלון מילוי עצמי לחונכים. נערכו ראיונות וקבוצות מיקוד עם צוות התכנית, אנשי שירותים מפנים ברמת מטה ושטח, וכן ראיונות עומק עם בני נוער בוגרי התכנית.

 
ממצאי המחקר הוצגו בפני צוות התכנית וחברי ועדת ההיגוי של התכנית ותרמו לשיפור תהליכי העבודה ולשדרוג השירות הניתן לבני הנוער. למשל, בעקבות הממצאים פעלו מנהלי התכנית להאחדה של דרכי העבודה, הליווי והמעקב אחר עבודת המתנדבים. זאת, באמצעות הקפדה על עריכת מפגשי הדרכה חודשיים למתנדבים, ומילוי של דוח סיכום מפגש עם בני הנוער.

 
דיווחי החונכים, וכן ראיונות עומק עם בני נוער וגורמים נוספים, מצביעים על חשיבותה של תמיכת החונכים לבני הנוער  וכן על השיפור בחייהם של בני הנוער מעצם קבלת הסיוע בתחומים שונים כגון לימודים ועבודה.

 
תכנית "דרך המלך" היא חלק מתכנית הגג "נקודת מפנה", הכוללת חמש תכניות המטפלות בבני נוער בסיכון בכלים של תעסוקה ויזמות. במקביל להערכת "דרך המלך" בוצעו מחקרי הערכה על תכנית "נקודת מפנה" בכללותה וכן על NFTE, קורס הכשרה ליזמות עסקית. דוחות על הערכת תכנית "נקודת מפנה" ו-NFTE יפורסמו בנפרד. המחקר מומן בסיוע אשלים בשיתוף עם הבנק הבין-לאומי הראשון וארגון מתן.

 

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.

 
מספר קטלוגי: דמ-12-596
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד