דוחות שפורסמו בתמיכת הקרן

פעוטות במעונות יום שיקומיים: סקר בקרב הורים

י. לף (2016)

הסקר בחן את תפיסת ההורים בנוגע לתרומת המעונות לטיפול בילדיהם ולהתנהלות התא המשפחתי ואת שביעות רצונם ממגוון היבטים של הטיפול.

 

המחלה האחרונה: קבלת החלטות ביחידה המשפחתית - תקציר דוקטורט

ש. רזניצקי (2015)

המחקר נתמך באמצעות מלגה מקרן מנדל ל' ומדלן ה' ברמן והמכון הלאומי למדיניות בריאות.

 

שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום בישראל – למידה מהצלחות בתכנית "מסיכון לסיכוי"

י. רוזנפלד, מ. גילת, א. שמר (עורכים) (2015)

התפיסה בבסיס התכנית היא ששילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בסביבה הנורמטיבית ישפר את התפקוד ואיכות החיים הן של הילדים עם הצרכים המיוחדים והן של כלל הילדים.

 

מיפוי מרכזים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים  

נ. שגיב, א. מילשטיין, א. בן (2011)

יש כיום עניין רב בבחינת האפשרות לפתח שירות שיטפל במגוון רחב של מוגבלויות במקום סדרת שירותים נפרדים לכל סוג של מוגבלות. אחד הרכיבים החשובים בתהליך זה היה עריכת מחקר שהתמקד בשתי שאלות: (א) מה ניתן ללמוד מתוך הספרות הבין-לאומית? (ב) מה ניתן ללמוד מתוך יוזמות שונות הקיימות היום בשטח?

תכנית עידוד לטיפול בילדים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז (ADHD) בארבעה בתי ספר בירושלים – תמצית מחקר הערכה

ס. צ'סנר, א. קירשהיימר (2008 )
תכנית עידוד לוותה במחקר מקיף שבוצע על-ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל והמכון הירושלמי להתפתחות הילד. המחקר נועד בעיקרו לבדוק את האפקטיביות של התכנית באיתור, אבחון, טיפול בסימפטומים התנהגותיים וקידום הילדים מבחינה חינוכית וחברתית. במסגרת המחקר רואיינו התלמידים הסובלים מ-ADHD, הוריהם, מוריהם וחבריהם לכיתה.
 
תכנית עידוד בשיטת נקודה תכנית בית-ספרית לטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

ס. צ'סנר, א. קירשהיימר, א. שרון, נ. שטרוסברג (2008)

החוברת מהווה מדריך ליישום תכנית עידוד בבתי הספר. מעבר לכך, היא תורמת לידע על התופעה ולהעלאת המודעות לגביה ומספקת לצוותי ההוראה בבתי הספר כלים להתמודדות עם הילדים הסובלים מהפרעות אלו.
 
 

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד