דוחות שפורסמו בתמיכת הקרן

קידום תהליכי למידה עם ארגונים: תדריך להיכרות עם הלמידה מהצלחות והלמידה המתמשכת

ש. אלנבוגן-פרנקוביץ', א. שמר, י. רוזנפלד (2011)

במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל פועלת יחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת בארגונים. במסגרת פעילותה של יחידה זו מופעלות תכניות לקידום למידה, כאשר למידה מהצלחות משמשת מנוף ללמידה מתמשכת. פעילות זו מלווה על-ידי מלווי למידה המוכשרים לתפקידם זה על-ידי היחידה.

 

 

למידה מהצלחות והשלכותיה על תכנית "אורות לתעסוקה" בחברת "אמין" - תיעודי הצלחות כמקור לעקרונות עשייה למען הקידום התעסוקתי 2006-2008

י. רוזנפלד, ל. רוזנברג, פ. אלק (2009)

מסמך זה מסכם שלב ראשון בשותפות שהחלה בשנת 2006 בין "היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות" לבין חברת "אמין", המפעילה את תכנית "אורות לתעסוקה" בירושלים.

 

 

למידה מהצלחות בחינוך היסודי בעיר נתניה וסביבתה

ט. גביש, י. רוזנפלד (2008)

התכנית "למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית מתמשכת" מכשירה בתי ספר להפוך לארגונים המנהלים למידה משותפת מתמשכת, תוך זיהוי הצלחותיהם בעבר ותכנון הצלחותיהם בעתיד.בחוברת זו מתועד ניסיון ראשון להטמעת התכנית במערכת החינוך היסודי, וזאת, במסגרת כלל עירונית.  

למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית: תכנית פיילוט 2005-2002 המתודה השנייה - מסע בעקבות שאלת למידה - המתודה הפרוספקטיבית

צ. וייס, ט. גביש, י. רוזנפלד, ש. אלנבוגן-פרנקוביץ', י. סייקס (2007)
חוברת זו הנה השנייה בסדרה בת שלושה דוחות המסכמים את שלוש המתודות שבבסיס התכנית. המתודה השנייה: "מסע בעקבות שאלת למידה - המתודה הפרוספקטיבית" מאפשרת לארגונים ולאנשי מקצוע העוסקים בתחום שירותי אנוש לתת מענה לסוגיות בלתי-פתורות, ובכך, לקדם הן את מקצועיותם וחזונם והן את תרבות הלמידה השיתופית שלהם.  
 
למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית: תכנית פיילוט 2005-2002 המתודה הראשונה - למידה מהצלחות העבר – המתודה הרֶטרוֹספּקטיבית

י. סייקס, י. רוזנפלד ,צ. וייס (2006)

חוברת זו, המציגה את המתודה של "למידה מהצלחות העבר-המתודה הרטרוספקטיבית" היא ראשונה בסדרה של שלושה פרסומים.המתודה המוצגת כאן, מאפשרת למשתמשים בה להמיר ידע סָמוי - ידע הגלום בעשייה שוטפת בשדה המקצועי בשירותי אנוש, ליֶדע גלוי, מעובד ומכוּון לפעולה. זאת כמנוף הראשון להנחלת למידה מתמשכת. 

 

השימוש במחקר לקידום ילדים ובני נוער ערבים בישראל

.מ. כהן-נבות ח. אבו-עסבה (2005)

בכרך זה מובא סיכום הדברים מתוך כנס לאומי שנערך בנושא "השימוש במחקר לקידום ילדים ובני נוער ערבים בישראל 

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד