באנר-סגול

לטפל במטפלים: מציאת פתרונות חדשים לסיוע לבני במשפחה המטפלים

31/12/2015

בעולם גוברת ההכרה במקום המרכזי שתופסת המשפחה בטיפול בזקנים. תוחלת החיים הארוכה יותר מאריכה באופן משמעותי את הזמן שמשפחות צריכות להקדיש לטיפול בבני משפחה בעלי בעיות בריאות מורכבות ומוגבלויות פיזיות ונפשיות.

"דור הסנדוויץ'" של היום מורכב ממטפלים בלתי פורמליים המתקשים לאזן בין הטיפול בהוריהם או בסביהם המזדקנים לבין האחריות המוטלת על כתפיהם בעבודה ובטיפול בילדים ובנכדים.

בישראל התופעה בולטת במיוחד, עקב השיעור הנמוך של מיסוד קשישים, הגורם לכך שהטיפול הבלתי פורמלי בקהילה חשוב עוד יותר.

במשך השנים, המכון היה מעורב מאוד במאמצים של ישראל לפיתוח וליישום של מדיניות יעילה ותכניות לענות על אתגרים אלה.

הניתוח הלאומי הראשון שהעריך את מידת התמיכה הבלתי פורמלית והקשיים שעמם מתמודדים המטפלים נערך על ידי המכון בשנות השמונים. הוא שימש כאחד התמריצים העיקריים לפיתוח חוק ביטוח סיעוד בשנת 1988.

ב-2011, יותר משני עשורים לאחר הפעלת חוק ביטוח סיעוד, פרסם המכון דוח מעודכן ומקיף על צורכי בני המשפחה המטפלים. הדוח ניתח את הלימות הנסיונות העכשוויים להתמודד עם הצרכים והביא סקירה של התפתחויות מדיניות חדשות בשדה הבין-לאומי.

הדוח תרם למספר יוזמות חדשות שבהן המכון היה מעורב. ניתן לקבץ אותן לשלוש אסטרטגיות רחבות:

האסטרטגיה הראשונה היא פיתוח הנגישות למידע ולייעוץ למשפחות. מכון ברוקדייל מעריך תכנית פיילוט של ג'וינט-אשל והביטוח הלאומי לפיתוח מרכזים עירוניים לבני משפחה מטפלים. המחקר יתמקד במיוחד בדרכים לתיאום בין השירותים בקהילה במטרה לאתר את המטפלים בצורה אפקטיבית יותר.

האסטרטגיה השניה מתמקדת בפיתוח מודלים טובים יותר של קבוצות תמיכה. זוהי יוזמה מרכזית של הביטוח הלאומי. לקבוצות מעין אלה יש מגוון תפקידים והן גם מסייעות ליצירת רשתות לא-פורמליות לתמיכה מתמשכת. על בסיס הלקחים מתוך ההערכה וסקירת הספרות שערך המכון, המוסד לביטוח לאומי, קואליציה של ארגוני התנדבות והמכון, הפיקו בסוף 2015 חוברת הדרכה למחלקות לשירותים חברתיים כדי שיוכלו להפעיל קבוצות כאלה בצורה מיטבית.

האסטרטגיה השלישית מתמקדת במעסיקים במקומות עבודה. אסטרטגיה זו נועדה להגביר את המודעות של מעסיקים לצרכים של בני משפחה מטפלים המועסקים אצלם ולסייע למעסיקים לפתח מענים לאיזון מיטבי בין צורכי העבודה והטיפול בבני המשפחה. המכון מעריך תכנית פיילוט תלת-שנתית, שפותחה על ידי ג'וינט-אשל ואחת העמותות המובילות בארץ – Caregivers Israel, העוסקת בסיוע למעסיקים להתמודד עם צרכים אלה.

  בנוסף לכך, המכון מעורב בשני פיתוחי מדיניות שיהיו בעלי השפעה חשובה על בני המשפחה המטפלים.

בנוסף לכך, המכון מעורב בשני פיתוחי מדיניות שיהיו בעלי השפעה חשובה על בני המשפחה המטפלים.

כ-60,000 זקנים ואנשים עם מוגבלויות בישראל אינם מסוגלים לקבל החלטות אישיות והחלטות לגבי בריאותם וממונה להם אפוטרופוס חוקי שיסייע להם, בדרך כלל בן משפחה. המכון עובד עם משרד המשפטים לפתח מערכת פיקוח המפקחת על האפוטרופסים ותומכת בהם. המערכת החדשה תסייע להבטיח הן פיקוח נאות על הטיפול בזקנים, והן להגביר את יכולת המשפחות לעמוד באחריותם כאפוטרופסים ולהבטיח שהם זוכים לתמיכה לה הם זקוקים.

למכון יש תפקיד חשוב בפיתוח וביישום התכנית הלאומית להתמודדות עם מחלות האלצהיימר ודמנציות אחרות. כיום הוא ממשיך לעבוד עם הממשלה ליישום ההמלצות הרבות של התכנית. במסגרת זו, תשומת לב מיוחדת ניתנת לתמיכה בבני משפחה מטפלים בזקנים עם דמנציה. 

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד