מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות

עשרים שנה לאחר חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מערכת הבריאות בישראל נמצאת שוב בפרשת דרכים. ישנם חששות גוברים בנוגע לגידול ברפואה הפרטית ולמחסור בכוח אדם. יש מאמצעים רבים להתמודד היום עם האתגרים האלה. כמו כן, יש מאמץ לשפר את השירות לאזרח ולצמצם פערים בין קבוצות ואזורים בנגישות לשירותים ציבוריים. נוסף על כך, יש יוזמות חשובות להרחיב את סל הבריאות, לכלול מרכיבים שנכללו בחקיקה המקורית אך טרם בוצעו.


מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות ממלא תפקיד מרכזי בסיוע למערכת להתמודד עם אתגרים אלה. תכנית המחקר לשנת 2016 של המרכז מתמקדת במיוחד בחמישה נושאים מרכזיים:

 

1. העברת האחריות לאספקת שירותים מהממשלה לקופות החולים במסגרת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי

2. התפתחות הרפואה הפרטית והשלכותיה על הרפואה הציבורית

3. מעקב שוטף אחר התנסות הצרכנים במערכת הבריאות ושביעות רצונם ממנה מגמות

4. המחסור בכוח אדם במקצועות הבריאות השונים

5. שיטות תגמול ושיטות התקשרות עם ספקי השירותים


 

פרסומים בתחום מדיניות הבריאות

באתר פרסומים משנת 2000 ועד היום. ניתן לעיין בפרסום, להוריד ו/או להדפיס.
בחירה בשירותים במסגרת מערכת האשפוז הציבורית

בחירה בשירותים במסגרת מערכת האשפוז הציבורית

ממצאים מתוך הסקר האחד עשר על דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות - 2016
3/07/2017
תמצית ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות: 2016

תמצית ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות: 2016

3/07/2017
שיטת הדגימה, כלי המחקר ואיסוף הנתונים במחקר דעת הציבור ותפקוד מערכת הבריאות לשנת 2016

שיטת הדגימה, כלי המחקר ואיסוף הנתונים במחקר דעת הציבור ותפקוד מערכת הבריאות לשנת 2016

3/07/2017
מרצה בעלת שם עולמי בבריאות הנפש בזיקנה

מרצה בעלת שם עולמי בבריאות הנפש בזיקנה

10/01/2017
מחקר פעיל בנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי

מחקר פעיל בנושא חוק ביטוח בריאות ממלכתי

17/08/2016
ביקור הוועדה המייעצת למדיניות בריאות – ירושלים מאי 2016

ביקור הוועדה המייעצת למדיניות בריאות – ירושלים מאי 2016

25/05/2016
קיימות פיסקלית של מערכות בריאות - פגישת ה-OECD

קיימות פיסקלית של מערכות בריאות - פגישת ה-OECD

2/02/2015
הרפורמה בבריאות הנפש - הסימפוזיון השני לזכר לארי לוין

הרפורמה בבריאות הנפש - הסימפוזיון השני לזכר לארי לוין

22/06/2015
הצעה לביצוע רפורמות גורפות לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בארץ

הצעה לביצוע רפורמות גורפות לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בארץ

30/11/2014
סימפוזיון לזכר לארי לוין

סימפוזיון לזכר לארי לוין

23/06/2014
צילום: שטרסטוק אימאג'

תחושת הביטחון המדווחת של המבוטחים במערכת הבריאות נמוכה

השבוע התפרסמו ממצאי סקר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות, שנערך בסוף 2012 ע"י מכון ברוקדייל. הסקר הדו-שנתי, שנערך מאז שנת 1995, נחשב לגדול ולחשוב ביותר להשמעת קולם של צרכני הבריאות בישראל.
18/06/2013

זמני המתנה לרפואה יועצת ובדיקות אבחון והדמיה בקהילה מנקודת מבטו של המבוטח

מטרת המחקר לאמוד את זמני המתנה לרפואה אמבולטורית (לא דחופה הכוללת רפואה יועצת ובדיקות אבחון והדמיה) מנקודת מבטו של המבוטח
5/03/2012

פרסומים בכתבי עת של חוקרי מרכז סמוקלר (2010-2002)

רשימה של פרסומים בספרים ובכתבי עת מקצועיים של חוקרי מרכז סמוקלר
31/12/2010

הרפורמה בבריאות הנפש: מסמך רקע לתכנון הערכתה

הוגש לדיון בסדנה "סוגיות במחקר הערכת הרפורמה בבריאות הנפש" שהתקיימה ב-23 בינואר, 2008 במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
23/01/2008
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד