פרסומים חיצוניים של מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

פרסומים חיצוניים של מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

לוי, ד.; כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. 2016. "השכלתם של בוגרי חסות הנוער ומבט לעתיד". אפשר 27: עמ' 26-24.

נבות, מ., שורק, י., סבו-לאל, ר., בן רבי, ד. 2016. "השירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם שבאחריות אגף לשירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה: התפתחויות, השגים וקשיים שעלו ממחקרי מכון ברוקדייל בשני העשורים האחרונים". סקירת השירותים החברתיים 2015. ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

אלפנדרי, ר. (2016). הערכת רפורמה ארצית בתחום הגנת הילד שנועדה לשפר השתתפות ילדים בקבלת החלטות. ביטחון סוציאלי, 99, עמ' 13-30.

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ.' לוי, ד.' בן סימון, ב., שר, נ. 2015. "חלק ח: שירותים ותכניות לנוער ולצעירים בסיכון גבוה – ניתוח אינטגרטיבי על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון". סקירת השירותים החברתיים 2014. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עמ' 330-301.

סבו-לאל, ר., מנור, א. 2015. "ילדים ובני נוער בסיכון-מאפייניהם וצורכיהם על פי מיפוי 3600 התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון". סקירת השירותים החברתיים 2014. ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

בן סימון, ב'., לוי, ד'., כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ'. 2015. "תובנות מניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על שירותים ותכניות לנוער ולצעירים בסיכון גבוה". מידעו"ס (77), עמ' 39-34.

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ'., לוי, ד'., בן סימון, ב'., שר, נ'. 2015. "חלק ח': שירותים ותכניות לנוער וצעירים בסיכון גבוה – ניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על פעילות האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון במשרד הרווחה". בתוך: סקירת השירותים החברתיים 2014. צבע, ק. (עורך). עמ' 330-30, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, ירושלים.

בן סימון, ב., לוי, ד., כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ.. 2015. "תובנות מניתוח אינטגרטיבי של מחקרים על שירותים ותכניות לנוער ולצעירים בסיכון גבוה". מידעו"ס, גיליון 77, עמ' 39-34. 

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., שר, נ., לוי, ד. 2014. "חלק ו': תכנית "מעטפת" לבני נוער המטופלים בשירות המבחן לנוער. עיקרי הממצאים של מחקר הערכה". בתוך: סקירת השירותים החברתיים 2013. צבע, ק. (עורך). עמ' 302-287, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, ירושלים.

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., שר, נ., לוי, ד. 2014. "חלק ו': תכנית "מעטפת" לבני נוער המטופלים בשירות המבחן לנוער. עיקרי הממצאים של מחקר הערכה". בתוך: סקירת השירותים החברתיים 2013. צבע, ק. (עורך). עמ' 302-287, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, ירושלים.

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., לוי, ד. 2013. "שימוש ושליטה בשפה בקרב בני נוער עולים ובני עולים מאתיופיה וברית המועצות לשעבר". הד האולפן החדש (101): עמ' 77-66.

כאהן- סטרבצ'ינסקי, פ., לוי, ד. 2013. "שימוש ושליטה בשפה בקרב בני נוער עולים ובני עולים מאתיופיה וברית המועצות לשעבר". הד האולפן החדש.   

צמח מרום, ת., הלבן-אילת, ח., סבו-לאל, ר. 2012. "מספר הילדים בפנימיות ומאפייניהם: מגמות בשנים 2010-2000". מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כרך כ' (36), עמ' 38-17. 

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., לוי, ד. 2012. "חלק ד': מאפיינים וצרכים של הקטינים המטופלים בשירות המבחן לנוער". בתוך: סקירת השירותים החברתיים 2011. צבע, ק. (עורך). עמ' 232-219, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה, ירושלים.

ארזי, ט., סבו-לאל, ר. 2010. "סקירת ספרות: מאפייני ילדים בסכנה ואסטרטגיות לקידום שיתוף הפעולה הבין-משרדי בנושא הגנת הילד". דוח הוועדה הבין משרדית לאיתור קטינים הנמצאים במצבי סכנה והתווית רשת בטחון להגנה בקהילה. ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

אלפנדרי, ר. 2009. השפעת ההקשר החברתי על התנהגותם התוקפנית של בני נוער. אלימות, 2, עמ' 13-39.

אזרחי, י., בן שחר, ע., לאל, ר. 1999. נייר עמדה 1: רפורמות בשידור הציבורי, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד