מעבָר לכוח העבודה ולחיים בוגרים בקרב צעירים עם מוגבלויות

5/01/2017
מעבָר לכוח העבודה ולחיים בוגרים בקרב צעירים עם מוגבלויות

בשנים האחרונות גברה המודעות בעולם למשבר הכרוך במעבר לבגרות. "סיום הלימודים אמור להיות רגע מרגש בחייהם של אנשים צעירים", ואולם, "למעבר זה נלווה עתה חוסר ביטחון, משום שהשגת עבודה ראשונה היא אתגר של ממש", קובע דוח מ-2014 של הקרן האירופית לשיפור תנאי המחייה והתעסוקה.


עבור צעירים עם מוגבלות, אתגר זה אפילו גדול יותר.
לפי הסקר הארצי שערך מכון ברוקדייל ב- 2012  בקרב צעירים, רק 46%

 מהצעירים עם המוגבלות באמצע שנות העשרים שלהם משתתפים בכוח העבודה, בהשוואה ל-65% מכלל הצעירים.


צעירים עם מוגבלות שאינם עובדים דיווחו שהחסמים העיקריים היו העדר הכנה לשילוב בכוח העבודה, העדר עזרה לקראת השמה בה והעדר הכשרה מקצועית. 


בשנים האחרונות צצו יוזמות חשובות שנועדו לעזור לצעירים עם מוגבלות להתגבר על החסמים. אחד המוקדים החשובים של עבודת המרכז לחקר מוגבלויות במכון הוא תמיכה ביוזמות כאלה:


• הכנת תלמידי תיכון לכניסה לכוח העבודה. לצעירים עם מוגבלות המסיימים את לימודיהם במסגרת החינוך המיוחד בגיל 21, אין ציפיות גבוהות לשילוב בעבודה "אמִתית". תכנית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הרווחה והשירותים החברתיים נועדה לשנות מציאות זו. התכנית חושפת צעירים עם מוגבלות בני 21-16 למגוון אפשרויות עבודה, עוזרת להם לפתח כישורים ומספקת להם ניסיון ראשוני בעבודה. כל אלה מחזקים את אמונתם ביכולתם להיכנס לכוח העבודה ולהצליח בו. מכון ברוקדייל מקיים הערכה רב-שנתית לתכנית ניסיונית כלל-ארצית זו.


• עבודה יציבה לצעירים עם ליקויי למידה. מציאת עבודה הולמת ושמירה על יציבות בתעסוקה עשויות להוות אתגר לצעירים עם ליקויי למידה ועם הפרעות קשב וריכוז. המוסד לביטוח לאומי מפעיל מאז 2013 תכנית ניסיונית המספקת הכשרה לקידום הכניסה לכוח העבודה, להתמודדות עם ליקויי למידה ועם הפרעות קשב וריכוז במקום העבודה ליציבות תעסוקתית לאורך זמן. על בסיס הערכה שערך המכון, אימץ משרד הרווחה והשירותים החברתיים את התכנית ומיישם אותה בהיקף רחב יותר.


• תכניות הכשרה מקצועית במסגרת החינוך המיוחד. בישראל, כמו ברבות מארצות אירופה, מתגבר העניין בתכניות הכשרה מקצועית לצעירים. כדי לקדם תכניות כאלה עבור צעירים עם מוגבלות, הכין מכון ברוקדייל סקירה מקיפה של תכניות הכשרה מקצועית במסלולי חינוך מיוחד בבתי ספר באירופה ובארצות הברית. הסקירה התמקדה בזיהוי פרקטיקות מיטביות. הממצאים עוזרים במאמצים להרחיב הזדמנויות כאלה בישראל.


• "נתיב לעצמאות" - ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות. צעירים רבים עם מוגבלות, בני 35-21, אינם לומדים, אינם עובדים ואינם משתתפים בפעילויות מאורגנות אחרות, ובעקבות כך מנותקים מחברת המבוגרים. "מסד נכויות" שבג'וינט ועמותת "כיוונים" מיישמים מאז 2012 תכנית ניסיונית המסייעת לצעירים אלה להגיע להזדמנויות השכלה ותעסוקה, להגביר את מעורבותם החברתית ולקבל על עצמם אחריות לשיפור חייהם. לכל משתתף מוקצה חונך העוזר לו להגדיר מטרות ולנקוט צעדים כדי לממשן. על בסיס הערכה שקיים המכון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הבריאות מרחיבים עתה תכנית זו.  

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד