פילוט לפיקוח על אפוטרופוסים לעניינים אישיים

1/06/2017

מכון ברוקדייל מבצע עבור משרד המשפטים פיילוט לפיקוח על מילוי תפקיד האפוטרופוס לעניינים אישיים. אפוטרופוס הוא אדם שמונה על ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של אדם אחר שאינו מסוגל לעשות זאת בעצמו. לדוגמה, אנשים עם דמנציה, בעיה נפשית, פגיעות ראש, מוגבלות שכלית התפתחותית, אנשים במצב של חוסר הכרה ואוכלוסיות נוספות. בישראל יש כיום כ- 60,000 אנשים שמונה להם אפוטרופוס. מתוך האפוטרופוסים, 85% הם בני משפחה, ו-15% הינם אפוטרופוסים מקצועיים (בעבר נקראו תאגידי אפוטרופסות).


עד לשנת 2014, הפיקוח על האפוטרופוסים נעשה רק בנוגע לעניינים כספיים. לחץ ציבורי ודוח מבקר המדינה הגבירו את המודעות לצורך להרחיב את הפיקוח גם על עניינים אישיים. אפוטרופוס על עניינים אישיים אחראי לכל תחומי החיים של האדם ובכלל זה טיפול רפואי, טיפול אישי, מסגרת מגורים מתאימה, עבודה ותעסוקה, חיי חברה ופנאי וכד'. כל זאת תוך התחשבות ברצון האדם ובטובתו.  בעקבות התהליכים האלה החליט משרד המשפטים לפתח מערכת פיקוח, מעקב והדרכה, שמטרתה לוודא שהאפוטרופוסים עושים את תפקידם כראוי גם בעניינים האישיים. 


מכון ברוקדייל התבקש על-ידי משרד המשפטים לסייע לו, ולצורך כך ביצע פילוט במהלכו נבנו ונבחנו כלים לפיקוח. כשלב מקדים לביצוע הפיילוט, נערכו ראיונות עם קובעי מדיניות במשרדי הממשלה, אנשי מקצוע בשירותים החברתיים, אפוטרופוסים ואנשים שמונה להם אפוטרופוס. בנוסף נעשתה סקירה של כלי פיקוח דומים בעולם. 


הפיילוט כלל ביקור במקום מגוריו של האדם שמונה לו אפוטרופוס על ידי מראיין שעבר הדרכה (לא עובד סוציאלי בעל ניסיון בתחום). הביקור כלל ראיון עם האדם עצמו (במידת האפשר), עם האפוטרופוס, ועם עו"ס במסגרות מגורים ותצפית. על מנת לוודא שקולם של האנשים עצמם אכן יושמע ככל הניתן, נעשתה הנגשה לשונית של הכלי ונערכה הכשרה מיוחדת של המראיינים בנושא. בתום הביקור, המידע הועבר לעובדת סוציאלית של הפילוט שקבעה אם תפקוד האפוטרופוס במקרה המדובר תקין או לא תקין, וכן האם יש צורך בהתערבות, בבירור נוסף ו/או בהדרכה. נערכו יותר מ- 450 ביקורים במקום המגורים של אנשים שמונה להם אפוטרופוס.


הפילוט כלל גם בחינת התוקף של כלי הפיקוח שפותחו, על ידי ביקור חוזר (ב- 115 מקרים) שנעשה על ידי עובדות סוציאליות בעלות ניסיון. כן נערכה בדיקת מהימנות בין שופטים, על ידי השוואת הקביעה לגבי תפקוד האפוטרופוס בין שתי עובדות סוציאליות שונות. 


הנתונים שנאספו במהלך הפיילוט הדגישו את החשיבות של קיום מאגר נתונים מיטבי ומקיף, כתנאי בסיסי לקיום פיקוח אפקטיבי. בנוסף למידע בנוגע לתפקודו של האפוטרופוס, התקבלה תמונה מדויקת יותר של המאפיינים והצרכים של האנשים שמונה להם אפוטרופוס והאפוטרופוסים עצמם.    


הלקחים הנלמדים מפיילוט זה עוזרים למשרד המשפטים לפתח את מערכת הפיקוח ולקבוע סדרי עדיפויות בקדימות הפיקוח של אפוטרופסים  של אוכלוסיות שונות. דגש מיוחד ניתן לפיתוח תכניות הכשרה לאפוטרופוסים כדי לסייע להם להבין את האחריות והציפיות הכרוכות בתפקידם ולפעול טוב יותר לטובת האדם. 


הפעלת הפיילוט משותפת לשני תחומי מחקר במכון ברוקדייל – המרכז לחקר מוגבלויות והמרכז לחקר זקנה. הפילוט ממומן על ידי משרד המשפטים ובעזרתה של ננסי הקרמן מבלטימור, מרילנד, חברת הוועד המנהל של מכון ברוקדייל.

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד