איכות, לא רק כמות: מחקר חדש על קידום בעבודה

30/06/2016

ב-15 השנים האחרונות בישראל עלה באופן ניכר שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות מיוחדות, ובהן: נשים ערביות, גברים חרדיים, עולים מאתיופיה ועוד קבוצות שהשכלתן וכישוריהן מצומצמים. יחד עם זאת, רובן של קבוצות אלו משתכר שכר נמוך. יתרה מזאת, גם באוכלוסייה הכללית ישנו שיעור גבוה של עובדים בשכר נמוך.  ב-2014, 28% מהשכירים בישראל השתכרו שכר מינימום או פחות, ובקרב העובדים העניים שיעור זה היה 59% (1).


באותה שנה עמד מספרן של המשפחות העניות שיש בהן לפחות אדם מועסק אחד על 250 אלף, עלייה מ-160 אלף ב-2004. יש בכך כדי לשקף מצד אחד את ההצלחה שבשילוב משפחות עניות נוספות בשוק העבודה אך מצד שני את תוצאותיהן של רמות השכר הנמוכות במשפחות אלה.
המגמות האלה מאששות הצהרה של ה-OECD מן הזמן האחרון, שבכל הקשור בהתקדמות כלכלית, איכות התעסוקה חשובה בדיוק כמו הכמות. איכותה של תעסוקה קשורה למספר ממדים מרכזיים, כגון רמת השכר, ביטחון בעבודה, איכותה של סביבת העבודה והזדמנויות לקידום.
לאור זאת מחפשים מעצבי המדיניות בישראל דרכים יעילות לעודד קידום. מדינות נוספות בעולם מנסות לפתח מדיניות לאותה מטרה.


יוזמה חשובה בישראל היא תכנית "קידום" לקידום ופיתוח תעסוקה, של ג'וינט-תבת. מכון ברוקדייל מעריך את התכנית. 

"קידום" עובדת באינטנסיביות עם מגוון של תכניות תעסוקה, ומטרתה לשפר איכות התעסוקה של המשתתפים. התכנית מסייעת במשך שנתיים למשתתפים לפתח וליישם תכנית ארוכת-טווח מותאמת אישית לקידום בעבודה. התכנית פיתחה מודל פעולה והכשירה רכזים לעבודה עם מגוון אוכלוסיות, ובהן גברים חרדיים, נשים ממוצא אתיופי וכן ערבים –  גברים ונשים כאחד.   


רכיב חשוב ב"קידום" הוא הסיוע הכספי שהיא מספקת לשם רכישת השכלה על-תיכונית. זאת משום שרבים מן העובדים בשכר נמוך אינם יכולים לשלם את שכר הלימוד בתכניות המספקות הסמכה נוספת או את התארים האקדמיים הדרושים לצורך קידום בעבודה. מחקר הערכה של המכון מצא שכמחצית מן המשתתפים ניצלו את הסיוע והחלו ללמוד כדי לשפר את כישוריהם.


רכיב נוסף בתכנית הוא החונכים המתנדבים. תהליך החניכות של "קידום" מפגיש פנים-אל-פנים את משתתפי התכנית עם עובדים מצליחים, גם מתחומים אחרים. 


ככלל מצא המחקר של המכון שבחלוף שנתיים שיפרו רבים ממשתתפי "קידום" את איכות התעסוקה שלהם. השפעת התכנית הייתה גדולה במיוחד בקרב נשים מן האוכלוסייה הערבית.


ההצלחה הראשונית של הפיילוט ב"קידום" הובילה להרחבת התכנית בכמה דרכים, והמכון ממשיך להעריך אותן.


אחת היוזמות לכך היא ניסוי אקראי מבוקר של הפעלת "קידום" בקרב עובדים בשכר נמוך באזורים שונים בארץ, בשיתוף המוסד לביטוח לאומי.

 

מקור (1): דוח שנתי  2014 - ממדי העוני והפערים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון.

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד