פרסומים חיצוניים של המרכז לחקר תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות

צביקה דויטש. 2017. השפעת "חוק טל" על היצע העבודה של גברים חרדים. מדיניות רווחה ושוק העבודה. סקר בנק ישראל.

 

דניז נאון, דפנה הרן, חגית סופר-פורמן, יעל הדר. 2017. אתגרים בשילוב אנשים עם מוגבלות במעגל העבודה – סקירה של ארבע קבוצות יעד. גיליון 102 - תעסוקת אנשים עם מוגבלות – מחקר, מדיניות ומעשה. ביטחון סוציאלי. המוסד לביטוח לאומי.

 

משרד הכלכלה והתעשיה, ישראל; משרד החינוך והמחקר, גרמניה. (חוקרי המכון השתתפו בעבודת הצוות הישראלי-גרמני וסייעו לכתיבת המסמך.) 2017. עידוד מחקר וחדשנות בחינוך והכשרה מקצועית בישראל - דו"ח סופי בנוגע לפרויקט משותף לגרמניה וישראל בנושא חינוך. התכנית הישראלית – גרמנית לשיתוף בחינוך והכשרה מקצועיים.

 דוח מלא                תמצית הדוח

 

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד