דלג על כשהבית הופך לזירת מאבק
כשהבית הופך לזירת מאבק

כשהבית הופך לזירת מאבק

 

המרכז למערכות תומכות איכות

המרכז למערכות תומכות איכות עוסק בפיתוח תשתיות לקידום איכות השירות ללקוחות בשירותים החברתיים. היעד המרכזי: פיתוח והטמעה של תהליכי שיפור מתמשכים, כדי להביא לקידום מצבם של הלקוחות ושל איכות חייהם. לשם כך, המרכז מסייע בהבניה שיטתית של תהליכי עבודה, מנגנונים וכלים תומכים, שיאפשרו תכנון, מדידה שוטפת ושימוש במידע לצרכי למידה, קבלת החלטות וחיזוק האחריותיות.


עבודת המרכז מתבצעת בשני ערוצי פעילות מרכזיים:


1.  פיתוח והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה 


היחידה להבטחת איכות מסייעת לשירותים חברתיים לפתח מנגנונים ארגוניים שיבטיחו כי השירות הניתן ללקוחות הוא איכותי, עומד בסטנדרטים הנדרשים וחותר לשיפור מתמיד. 

היחידה החלה את דרכה בסוף שנות ה-80, עם פיתוח שיטת הרף לפיקוח ולשיפור מתמיד של איכות הטיפול עבור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מאז, הורחב יישום השיטה, והוא כולל כמעט את כל השירותים החוץ-ביתיים. כמו כן פותחו כלים עבור כמה שירותים קהילתיים. 

 

כיום היחידה ממשיכה לסייע לשירותים חברתיים לקדם תהליכים של פיקוח ושיפור איכות, על בסיס הידע העדכני ביותר מתוך הספרות המקצועית הבין-לאומית, ובהתאמה לתרבות הארגונית של כל שירות.
 
השירותים שאתם עובדת היחידה משרתים מגוון רחב של אוכלוסיות, ובהן ילדים ונוער בסיכון, קשישים, אנשים עם מוגבלויות ואנשים הסובלים מהתמכרויות לאלכוהול ולסמים. נוסף לכך מתבצעת כיום עבודה משותפת עם משרד החינוך, לפיתוח תהליכי בקרה ולשיפור איכות בפנימיות של המינהל לחינוך התיישבותי, וכן עבודה עם המרכזים לגיל הרך בהובלת משרד החינוך, לפי המודל הבין-משרדי של 360° - התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון.
 

 
 
 
 
 

  


 

 

 

 

  

2.  פיתוח והטמעה של חשיבה תוצאתית
המרכז פועל לפיתוח ולהטמעה של החשיבה התוצאתית בשירותים החברתיים. הוא מסייע למערכות ארגוניות בשדה החברתי בתכנון מכוון תוצאות, בניטור שיטתי אחר השגתן ובשימוש רגיש ומושכל במידע שנצבר לצורך שיפור מתמיד. עיקר הפעילות נעשית במסגרת "מיזם התוצאות" שהושק בשנת 2007 על-ידי האגף למחקר תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בשותפות עם המכון. נכון להיום, פועלת היחידה לחשיבה תוצאתית עם מטה המשרד והיחידות השונות בתוכו  ומלווה מגוון רחב של תוכניות ושירותים. צוות המכון מסייע בגיבוש התשתיות שיתמכו בתהליכי ההטמעה: ניסוח התורה ועקרונות יישומה, בניית מערכי הכשרה ויצירת חומרי הדרכה כתובים, סקירות ספרות, ניסוח תאוריית השינוי באמצעות מודלים לוגיים, ייעוץ וליווי של מנהלים, פיתוח של מערכות לניהול מידע התומכות בחשיבה התוצאתית, פיתוח כלים למדידת תוצאות שוטפת ולשימוש במידע, ועוד. 

    

פרסומים בתחום מערכות תומכות איכות

באתר פרסומים משנת 2000 ועד היום. ניתן לעיין בפרסום, להוריד ו/או להדפיס.
פרסומים ומאמרים חיצוניים בתחום מערכות תומכות איכות

פרסומים ומאמרים חיצוניים בתחום מערכות תומכות איכות

לפרטים נוספים על המרכז למערכות תומכות איכות

לפרטים נוספים על המרכז למערכות תומכות איכות

1/11/2016
זרקור על המרכז להבטחת איכות בשירותים חברתיים

זרקור על המרכז להבטחת איכות בשירותים חברתיים

1/12/2014
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד