המרכז למערכות תומכות איכות

 

המרכז למערכות תומכות איכות עוסק בפיתוח תשתיות לקידום איכות השירות ללקוחות בשירותים החברתיים. היעד המרכזי: פיתוח והטמעה של תהליכי שיפור מתמשכים , כדי להביא לקידום מצבם של הלקוחות ושל איכות חייהם. לשם כך, המרכז מסייע בהבניה שיטתית של תהליכי עבודה, מנגנונים וכלים תומכים, שיאפשרו תכנון, מדידה שוטפת ושימוש במידע לצרכי למידה, קבלת החלטות וחיזוק האחריותיות.


עבודת המרכז מתבצעת בשני ערוצי פעילות מרכזיים:


1.  פיתוח והטמעה של מערכות פיקוח ובקרה
מאז שנות השמונים המאוחרות, המרכז למערכות תומכות איכות מסייע לממשלה לשפר את איכות הטיפול במסגרות שתחת פיקוחה באמצעות שדרוג מערכות הפיקוח והטמעת מנגנונים לשיפור איכות מתמשך. שיטת הפיקוח היחודית, שיטת הרף, שפותחה על-ידי המרכז, נועדה לקדם פיקוח אובייקטיבי ושיטתי של השירותים השונים באמצעות הגדרת סטנדרטים או שדרוג סטנדרטים קיימים, בניית כלי פיקוח וגיבוש תהליכי עבודה סדורים, כחלק ממחזור פיקוח המורכב משלבים.  כמו כן, מסייע המרכז בבניית מסד נתונים כלל ארצי ובשימוש בהם לצורך קבלת החלטות ברמות המטה, הפיקוח והמסגרות נותנות השירות. הרף כולל כיום שירותים שמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפקח עליהם. שירותים אלה מיועדים למגוון רחב של אוכלוסיות ובהן: קשישים, ילדים בסיכון, אנשים עם מוגבלויות ואנשים המתמודדים עם התמכרות לאלכוהול ולסמים. המרכז עובד גם עם משרד החינוך בשדרוג הפיקוח על פנימיות המינהל לחינוך התיישבותי וכן עם מרכזי הגיל הרך בתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון. בעבר אומצו חלקים מהשיטה על-ידי שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות.

 

 


2.  פיתוח והטמעה של חשיבה תוצאתית
המרכז פועל לפיתוח ולהטמעה של החשיבה התוצאתית בשירותים החברתיים. הוא מסייע למערכות ארגוניות בשדה החברתי בתכנון מכוון תוצאות, בניטור שיטתי אחר השגתן ובשימוש רגיש ומושכל במידע שנצבר לצורך שיפור מתמיד. עיקר הפעילות נעשית במסגרת "מיזם התוצאות" שהושק בשנת 2007 על-ידי האגף למחקר תכנון והכשרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בשותפות עם המכון. נכון להיום, פועלת היחידה לחשיבה תוצאתית עם מטה המשרד והיחידות השונות בתוכו  ומלווה מגוון רחב של תוכניות ושירותים. צוות המכון מסייע בגיבוש התשתיות שיתמכו בתהליכי ההטמעה: ניסוח התורה ועקרונות יישומה, בניית מערכי הכשרה ויצירת חומרי הדרכה כתובים, סקירות ספרות, ניסוח תאוריית השינוי באמצעות מודלים לוגיים, ייעוץ וליווי של מנהלים, פיתוח של מערכות לניהול מידע התומכות בחשיבה התוצאתית, פיתוח כלים למדידת תוצאות שוטפת ולשימוש במידע, ועוד. 

    

פרסומים בתחום מערכות תומכות איכות

באתר פרסומים משנת 2000 ועד היום. ניתן לעיין בפרסום, להוריד ו/או להדפיס.
פרסומים ומאמרים חיצוניים בתחום מערכות תומכות איכות

פרסומים ומאמרים חיצוניים בתחום מערכות תומכות איכות

לפרטים נוספים על המרכז למערכות תומכות איכות

לפרטים נוספים על המרכז למערכות תומכות איכות

1/11/2016
זרקור על המרכז להבטחת איכות בשירותים חברתיים

זרקור על המרכז להבטחת איכות בשירותים חברתיים

1/12/2014
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד