מידע נוסף - מאגרי מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

מאגרי מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל כוללים 3 מאגרים:
 
מאגר ביבליוגרפי 
המאגר מספק מידע אודות מקורות ביבליוגרפיים מגוונים ועדכניים בתחום הזיקנה וההזדקנות בישראל. החומר הביבליוגרפי הנסקר מורכב מספרות מקצועית הכוללת מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת וספרים  שיצאו לאור החל משנת 2000, ומ"ספרות אפורה" הכוללת עבודות תזה, עבודות דוקטורט ודוחות מחקר אשר הוצאו לאור משנת 2000 ואילך. אפשרויות החיפוש ומסכי התוצאות במאגר זה הינם בהתאם למקובל במאגרי מידע ממוחשבים בינלאומיים.
המשרד לענייני גמלאים ומרכז הידע שותפים לפרויקט מאגר הידע החל מינואר 2008.
 
מאגר סטטיסטי
מערכת המידע הממוחשבת הוקמה ע"י משאב  - מאגר מידע לתכנון בתחום הזיקנה מיסודם של מאיירס-גוינט-מכון ברוקדייל ו אשל. המערכת כוללת את מירב הנתונים הקיימים אודות זקנים בישראל ומתעדכנת באופן שוטף. בנוסף כוללת המערכת סדרות נתונים הסטוריים והשוואות בינלאומיות. היחידה הבסיסית במערכת זו היא לוח שהוכן מראש. ניתן לערוך חיפוש באמצעות טקסט חופשי, אינקס מושגים ועל פי משתנים על מנת לאתר את הלוח המכיל את המידע המבוקש.
 
מאגר נתונים - מאגר הנתונים שנבנה באמצעות הלשכה המרכזית לסטטסיטיקה קושר בין קבצי נתונים מרכזיים לחקר הזיקנה בישראל, תוך שמירה על כללי סודיות כנדרש:
-סקר בני 60+ לשנת 1997
-קבצי פטירות
-קבצי מדגם של מפקד האוכלוסין לשנת 1983, ו 1995
-קבצי קצבאות מהביטוח הלאומי ל 1995, ו 1997
-קבצי ביטוח ושכר משנת 1983 ועד שנת 1995 (ברצף)
אתר זה כולל את תיעוד קבצי המאגר, קובץ צירים המלמד על מס' האנשים לגביהם תתקבל אינפורמציה לאחר קישורם של הקבצים הרצויים, וכן טפסי הזמנה לקבצים אלו.
המאגר עצמו ממוקם בלמ"ס.
 

 

דלג על בר תחתון
בר תחתון
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד