נוהל השאלת ספרים

נוהל השאלת ספרים כולל את הכללים להשאלת ספרים בספריית מכון ברוקדייל-ג'וינט ישראל.
מטרת הנוהל היא להסדיר את הארגון והמעקב אחר הספרים בספרייה, כך שיהיו זמינים עבור הקוראים המעונינים בהם.

חשוב מאוד לקרוא את הנוהל ולהקפיד על יישומו כדי לאפשר מתן שירות יעיל.

א. זכות ההשאלה

ב. תקופת ההשאלה


ג . הארכת ספרים


ד. הארכת משך ההשאלה של ספרים


ה. הזמנת ספר מושאל


ו. השאלה בינספרתית


ז. השאלה עצמית בספריות נוספות


ח. החזרת ספרים


ט. קנסות


י. שירותי צילום
 

 
א. זכות ההשאלה
הקוראים הבאים זכאים לשאול ספרים מהספרייה:

1. ראשי אגפים, ראשי תחומים, חוקרים בכירים 15 ספרים
2. חוקרים,עוזרי מחקר, מנהלי תוכניות 15 ספרים
3. יתר עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט 10 ספרים 

 חזרה לראש הדף


ב. תקופת ההשאלה
תקופת השאלת הספרים הינה כדלקמן:
 עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט - חודש

תקופת השאלה של כתבי עת:
עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט - שלושה ימים בלבד - לצורכי עבודה ובתחומי הבניין.

 
חזרה לראש הדף

ג. הארכת ספרים
ניתן להאריך את הספרים בספרייה באמצעים הבאים:
1. בטלפון: 6557490-02
2. דרך מערכת האלף (באופן עצמאי. בהוראות להארכה ניתן לצפות באתר הספרייה)
3. בדלפק ההשאלה
4. מדי חודש ישלח מכתב לעובד שמחזיק ספרים מעבר לזמן ההשאלה, במכתב יפורטו הספרים הנמצאים אצל הקורא מעבר לזמן ההשאלה. השואל יחזיר את המכתב עם הערה לצד כל ספר, (להאריך, לא הושאל עלידי, הלך לאיבוד ועוד).
 
חזרה לראש הדף

ד. הארכת משך ההשאלה של ספרים
1. עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט יכולים להאריך את משך השאלת הספרים עד 12 הארכות (עד לשנה). במידה וספר נדרש על-ידי קורא אחר, על השואל להחזירו בתום חודש ההשאלה. עובד שלא יחזיר ספר לאחר השנה (מקסימום זמן ההשאלה), לא יוכל לשאול ספרים נוספים, עד להחזרת הספר לספרייה.
2. במידה וחוקרים או עוזרי מחקר יצטרכו חומר קריאה מסויים לתקופה שמעל לחודש יום (במקרים של עבודה על פרוייקט). יודיע השואל מראש, כי הספר נחוץ לו לתקופה ממושכת יותר, כך שהארכת ההשאלה תתבצע ע"י הספרניות.
3. במקרים מיוחדים תותר השאלת ספרים מסוימים הנחוצים לעבודה שוטפת (לפי בקשת ראשי התחומים) לתקופה ממושכת של עד חצי שנה. 

חזרה לראש הדף

ה. הזמנת ספר מושאל
קורא המעוניין להזמין ספר שנשאל ע"י קורא אחר יוכל לעשות זאת בשתי דרכים:

1. להודיע לספרניות על רצונו לשאול את הספר. הספרניות יצרו קשר עם הקורא שברשותו הספר המבוקש, ויבקשו להחזיר את הספר בתום תקופת ההשאלה. הודעה על קבלת הספר בספריה תישלח למזמין.
2. ניתן לבצע הזמנה של ספר מושאל באמצעות האלף. לאחר בדיקת העותקים ווידויי, כי הספר מושאל, יש להקיש על הז (עברית) או על RE (אנגלית), בחלון שיפתח יש להזין את מס' תעודת הזהות של הקורא המזמין. כשהספר יוחזר ע"י השואל נקבל בספריה הודעה על ההזמנה הקיימת עבור הספר , והודעה על קבלת הספר בספריה תישלח למזמין. על מנת למנוע עיקובים מיותרים, בנוסף על הזמנת הספר באמצעות האלף, ידעו גם את הספרניות על ההזמנה שביצעתם.
 
חזרה לראש הדף

ו. השאלה בינספרתית
הספרייה מעניקה שירות של הזמנת ספר או צילום של מאמר מתוך כתב-עת אשר אינו נמצא בספרייה. הזמנות מאמרים או ספרים נעשות באמצעות טפסים הנמצאים באתר הספרייה
(הוראות להזמנה על-ידי הטפסים ניתן לצפות באתר הספרייה).
יש להקפיד להחזיר את הספרים במועד, כדי שנוכל לעמוד בהתחייבות כלפי הספריות.
במידה ויש צורך בשימוש נוסף בספר העובד יודיע לספרייה מראש, על מנת לבצע הארכה לתקופת ההשאלה.
קנסות שהספרייה תחויב בהם עקב איחור בהחזרת ספר או אובדן ספר ישולמו ע"י העובד.
שירות זה ניתן לעובדי מכון ברוקדייל והג'וינט בלבד.

חזרה לראש הדף

ז. השאלה עצמית בספריות נוספות
 עובדים רשאים לשאול ספרים בספריות הבאות:
1. הספרייה למדעי החברה והרוח - בספרייה נמצאת רשימת שמות של עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט. עובד יזדהה באמצעות כרטיס עובד.
2. הספרייה לעבודה סוציאלית - השאלת ספרים אפשרית רק עם טופס התחייבות הנושא את שם השואל ואת חותמת הספרייה. הטפסים נמצאים בספרייה. מספר הספרים להשאלה מוגבל ל-2.
3. הספרייה לחינוך - השאלת ספרים אפשרית רק עם טופס התחייבות הנושא את שם השואל ואת חותמת הספרייה. הטפסים נמצאים בספרייה. מספר הספרים להשאלה מוגבל ל-5.
4. הספרייה הלאומית - עובדי מכון ברוקדייל: בספרייה נמצאת רשימת שמות של עובדי מכון ברוקדייל. כל עובד יכול להזדהות כעובד המכון ולשאול ספרים.


- עובדי הג'וינט: בספרייה נמצאת רשימת שמות של עובדי הג'וינט. כל עובד יכול להזדהות כעובד הג'וינט ולשאול ספרים. ההשאלה כרוכה בתשלום חד-פעמי של 30 ש"ח.

אחריות כלפי הספריות הללו היא של השואל. קנסות על איחור או איבוד ספר ישולמו ע"י השואל. 
 

חזרה לראש הדף

ח. החזרת ספרים
1. עובד היוצא לחופשה מעל לחודש ימים מתבקש להחזיר את כל הספרים שברשותו לפני החופשה.
2. עובד היוצא לחופשה של עד חודש ימים מתבקש להודיע לספריה על יציאתו, ועל האדם במשרדו שעמו נוכל ליצור קשר במידה שאחד הספרים הרשומים על שמו נחוץ לקורא אחר.

3. יש להקפיד ולהחזיר את הספרים וכתבי-העת מיד עם תום השימוש בהם.
4. יש לעדכן את הספרניות, כאשר ספר או כתב-עת המושאל על ידכם מועבר למישהו אחר בצוות. 

חזרה לראש הדף

ט. קנסות 
קנסות על החזרת ספרים באיחור

קוראים שלא הקפידו על החזרת ספרים, ינקטו הצעדים הבאים:

עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט שלא החזירו את הספרים הנמצאים ברשותם - מכתב תזכורת.
מעבר ל - 10 ימים איחור, ייקנס העובד ב - ½ שקל ליום לכל ספר, במידה והספר נדרש לקורא אחר.

קנסות על איבוד ספרים

 עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט - עובד שיאבד ספר ששאל מהספרייה, יצטרך לרכוש עותק אחר של הספר שאבד. במידה ולא ניתן לרכוש את הספר ישלם העובד את ערך הספר.

 

חזרה לראש הדף

י. שירותי צילום 
עובדי מכון ברוקדייל והג'וינט - צילום בספרייה לשימוש פרטי יעלה 20 אגורות לעמוד. 

 חזרה לראש הדף

 

דלג על בר תחתון
בר תחתון
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד