השפעה ומדידה מערכתית

בעשור האחרון חל שינוי בהספקת שירותי רווחה מגישה מפוצלת לדגש על שילוב שירותים ושותפויות ארגוניות לצורך קידום יעדים משותפים. הדבר משתקף גם בניסיונות לקדם השפעה קולקטיבית, שבו הממשלה, ארגוני פילנתרופיה, ארגוני רווחה ואחרים מתחייבים לסדר יום משותף במטרה לפתור בעיות חברתיות מורכבות.


כדי לתמוך במגמות אלה, תחום המדידה וההערכה משתנה גם הוא, תוך מתן שימת לב גוברת לנושא המדידה המשותפת. המרכז להשפעה ומדידה מערכתית שבמכון פועלת לפיתוח הבסיס התאורטי והמעשי למדידה ולהערכה בין-ארגוניות. תכנית המחקר הנוכחית שלנו מתמקדת בשלושה נושאים מרכזיים:


• מדדים משותפים ומדידה משותפת

• הערכה של יוזמות בין-מגזריות

• פיתוח אסטרטגיות ארגוניות למדידה ולהערכה

 

 
פרסומים בתחום השפעה ומדידה מערכתית

פרסומים בתחום השפעה ומדידה מערכתית

באתר פרסומים משנת 2000 ועד היום. ניתן לעיין בפרסום, להוריד ו/או להדפיס.
מדידה והערכה ברחבי הג'וינט

מדידה והערכה ברחבי הג'וינט

שותפות חדשה בין מכון ברוקדייל לבין הג'וניט תרחיב מדידה והערכה ברחבי הארגון בעולם.
1/06/2017
מחקר מעקב על תכנית הכשרה למובילי חדשנות דיגיטלית בממשלה

מחקר מעקב על תכנית הכשרה למובילי חדשנות דיגיטלית בממשלה

מצגת זו מסכמת את ממצאי מחקר המעקב על המחזור הראשון של תכנית "מובילים דיגיטליים" לממשלה, הפועלת לגיבוש קבוצה של מובילי חדשנות דיגיטלית במרחב הציבורי. המחקר התבצע כתשעה חודשים לאחר סיום התכנית ובחן את המידה שבה הושגו מטרותיה בפרספקטיבה של זמן.
14/03/2017
מדידה והערכה בג'וינט העולמי: עדכון לשנת 2016

מדידה והערכה בג'וינט העולמי: עדכון לשנת 2016

כשיתוף הפעולה חדש עם מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, הג'וינט מרחיב את יכולות המדידה וההערכה בארגון , ברמה הגלובלית, האזורית והפרויקטלית. כל אגף ואזור מבצע מגוון רחב של פעילויות מדידה והערכה המשקפות את הרוחב ואת ההיקף של פעילות הארגון.
הדוח הנוכחי סוקר את הדגשים והמגמות העדכניים בפיתוח מדידה והערכה בכל אזור פעילות ומוצגים בו ממצאים מתוך מחקרים נבחרים.
31/01/2017
התכנית למחנכים יהודיים בחמ"ע: מחקר הערכה

התכנית למחנכים יהודיים בחמ"ע: מחקר הערכה

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע מחקר הערכה של תכנית ההכשרה אשר התמקדה בשני סוגי הכשרות שהועברו על ידי אנשי מקצוע המקומיים: הכשרות עבור עובדי התחדשות יהודית ועבור מנהלי מועדוני נוער. המחקר בחן את אופן היישום של ההכשרות ואת איכותן, את התרומה לצוותי התכניות המקומיים, ואת הדרך שבה הם יישמו את הידע ואת המיומנויות שנרכשו במסגרת עבודתם בקהילה. נוסף לכך המחקר כלל מספר מקרי בוחן של פעילויות קהילתיות שהועברו על ידי צוות התכניות המקומי.
25/10/2016
כנס הנגב לשלום הילד- פאנל בנושא מדידה משותפת

כנס הנגב לשלום הילד- פאנל בנושא מדידה משותפת

22/09/2016
מחקר הערכה לתכנית "מרחב משותף" לקידום הממשק בין הממשלה והחברה האזרחית

מחקר הערכה לתכנית "מרחב משותף" לקידום הממשק בין הממשלה והחברה האזרחית

מצגת זו מסכמת את ממצאי מחקר ההערכה של תכנית "מרחב משותף" אשר הוקמה במסגרת "מיזם ממשלה-חברה אזרחית" ופועלת להכשרת סוכני שינוי ממשרדי הממשלה ומארגוני החברה האזרחית שיהיו מחויבים לקידום הממשק בין שני המגזרים. מדובר במתכונת חדשה לתכנית "מרחב" שפעלה למען מטרות דומות, אך כללה משתתפים מהמגזר הציבורי בלבד.
2/08/2016
מחקר הערכה לתכנית הכשרה למובילי חדשנות דיגיטלית

מחקר הערכה לתכנית הכשרה למובילי חדשנות דיגיטלית

מצגת זו מסכמת את ממצאי מחקר ההערכה של תכנית "מובילים דיגיטליים", הפועלת לגיבוש קבוצה של מובילי חדשנות דיגיטלית במשרדי ממשלה, בשלטון המקומי ובמגזר השלישי.
9/06/2016
פרסום חיצוני: אחריותיות ומדידה משותפת בתחום הבריאות - דוגמאות מישראל

פרסום חיצוני: אחריותיות ומדידה משותפת בתחום הבריאות - דוגמאות מישראל

שינויים במבנה המשילות (governance) ובדרך שבה מסופקים שירותים חברתיים כרוכים בשינויים בהסדרים של אחריותיות (accountability) ושל מדידה והערכה. במחקר הנוכחי, אנו בוחנים את השינויים הללו בתחום האחריותיות והמדידה, תוך שימוש במערכת הבריאות בישראל כדוגמה.
3/06/2016
התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה: סיכום 28 שנות פעילות

התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה: סיכום 28 שנות פעילות

התכנית הבין-משרדית לסגל הבכיר בשירות המדינה (סגל ב' לשעבר) נוסדה בשנת 1987 ופעלה במשך 28 שנים כשותפות בין נציבות שירות המדינה ובין מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל. התכנית נועדה להרחיב את היכולות של הסגל הבכיר, מתוך הכרה בחשיבותם ובאחריותם הציבורית. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש לערוך מחקר בכדי לסייע בסיכום 28 שנות הפעלתה של התכנית.
9/05/2016
"מיזם ממשלה-חברה אזרחית": מחקר הערכה - שלב א

"מיזם ממשלה-חברה אזרחית": מחקר הערכה - שלב א

"מיזם ממשלה-חברה אזרחית" הוקם בשנת 2012 כשותפות בין שבעה משרדי ממשלה (חינוך, בריאות, רווחה ושירותים חברתיים, עלייה וקליטה, אוצר, משפטים וראש הממשלה) לבין נציגים מיהדות התפוצות ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל (אשר גם אחראי ליישום הפעילות). מטרת העל של המיזם היא טיוב הממשק בין שני מגזרים: הממשלה והחברה האזרחית לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע מחקר הערכה של שלב א של המיזם.
5/05/2016
תכנית "מרחב" לקידום הממשק בין הממשלה והחברה האזרחית: הערכת מחזור א', שנה לאחר סיום התכנית

תכנית "מרחב" לקידום הממשק בין הממשלה והחברה האזרחית: הערכת מחזור א', שנה לאחר סיום התכנית

תכנית "מרחב" הוקמה במסגרת "מיזם ממשלה-חברה אזרחית", הפועל לטיוב הממשק בין שני המגזרים, לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל. התכנית הוקמה על רקע ההבנה כי נדרשת קבוצה של נשות ואנשי מפתח ממשרדי הממשלה והשלטון המקומי, המחויבים לקידום הנושא ויכולים להוות סוכני שינוי. בכדי לבחון את תוצאות התכנית בטווח הארוך יותר, ביצע המכון מחקר מעקב (פולו אפ) במלאת שנה לסיומה. הדגש הושם על השינויים בעשייה של הבוגרים במסגרת עבודתם השוטפת.
3/05/2016
למידה בנושא מדידה משותפת בתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

למידה בנושא מדידה משותפת בתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

31/07/2015
ישראל וה-OECD

ישראל וה-OECD

11/05/2015
הכנס הראשון בישראל על קולקטיב אימפקט: למידה למען עשייה

הכנס הראשון בישראל על קולקטיב אימפקט: למידה למען עשייה

30/03/2015
גיליון מיוחד בנושא קולקטיב אימפקט

גיליון מיוחד בנושא קולקטיב אימפקט

1/03/2015
סיור לימודים בין-לאומי על קשרים בין-מגזריים

סיור לימודים בין-לאומי על קשרים בין-מגזריים

28/02/2015
תדריך יישומי - מדידה משותפת בשדה החברתי

תדריך יישומי - מדידה משותפת בשדה החברתי

תדריך זה הוא אחד הניסיונות הראשונים לקידום מעשי של התחום והוא מיועד לארגונים המעוניינים לפתח מדידה משותפת. בתדריך מוגדרים שלבים בפיתוח וביישום של מדידה משותפת, מוצגות החלופות האפשריות, על יתרונותיהן וחסרונותיהן, ומובא סיכום של לקחים מניסיונות קודמים, כפי שתועדו בספרות המקצועית הבין-לאומית.
6/01/2015
סקירת ספרות: מדידה והערכה בתהליכי מיסוד שותפות בין מגזרית באנגליה ובקנדה

סקירת ספרות: מדידה והערכה בתהליכי מיסוד שותפות בין מגזרית באנגליה ובקנדה

סקירת הספרות מיועדת ללמידה מהניסיון שהצטבר במדינות שונות בעולם בנושא מדידה והערכה של תהליכי מיסוד שותפות בין הממשלה לבין החברה האזרחית, על מנת לשמש כתשתית קונספטואלית ומעשית להערכה של מיזם ממשלה-חברה אזרחית בישראל.
30/11/2014
תדריך חדש על מדידה משותפת

תדריך חדש על מדידה משותפת

1/12/2014
  1. לעמוד הבא
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד