השפעה ומדידה מערכתית

בעשור האחרון חל שינוי בהספקת שירותי רווחה מגישה מפוצלת לדגש על שילוב שירותים ושותפויות ארגוניות לצורך קידום יעדים משותפים. הדבר משתקף גם בניסיונות לקדם השפעה קולקטיבית, שבו הממשלה, ארגוני פילנתרופיה, ארגוני רווחה ואחרים מתחייבים לסדר יום משותף במטרה לפתור בעיות חברתיות מורכבות.


כדי לתמוך במגמות אלה, תחום המדידה וההערכה משתנה גם הוא, תוך מתן שימת לב גוברת לנושא המדידה המשותפת. המרכז להשפעה ומדידה מערכתית שבמכון פועלת לפיתוח הבסיס התאורטי והמעשי למדידה ולהערכה בין-ארגוניות. תכנית המחקר הנוכחית שלנו מתמקדת בשלושה נושאים מרכזיים:


• מדדים משותפים ומדידה משותפת

• הערכה של יוזמות בין-מגזריות

• פיתוח אסטרטגיות ארגוניות למדידה ולהערכה

 

 
חיזוק מדידה והערכה בארגון גלובלי: יום עיון

חיזוק מדידה והערכה בארגון גלובלי: יום עיון

10/06/2014
מדידה משותפת של תוצאות בתחום החברתי: סקירת הספרות, המשגה ופיתוח קונספטואלי

מדידה משותפת של תוצאות בתחום החברתי: סקירת הספרות, המשגה ופיתוח קונספטואלי

סקירה זו דנה בהתפתחות חשובה במדידה בתחום החברתי ועוסקת בפיתוח המושגים "מדדים משותפים" ו"מדידה משותפת"; בניתוח התועלות המרכזיות והאתגרים שמציב כל אחד מהם
1/09/2013
מדידת תוצאות ומדידה משותפת במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל

מדידת תוצאות ומדידה משותפת במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל

פרויקטים מרכזיים שהופעלו בשנים האחרונות וימשיכו להתרחב ב-2014
1/09/2013
מיזם התוצאות: סיכום הפעילות בין השנים 2007-2012

מיזם התוצאות: סיכום הפעילות בין השנים 2007-2012

מיזם תוצאות הוא מהלך אסטרטגי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים החותר לפיתוח, למיסוד ולהטמעה של החשיבה התוצאתית בשירותי הרווחה בישראל.
1/02/2013
פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות במערכות שירות: לקחים וקווים מנחים מהספרות

פיתוח תפיסה ופרקטיקה של מדידה מתמשכת של תוצאות במערכות שירות: לקחים וקווים מנחים מהספרות

מדידת תוצאות היא מעקב סדיר ומתמשך אחר המידה שבה משתתפי התוכנית חוו את השינויים והתועלות שאליהם מכוונות תוכניות שונות להתערבות חברתית. מסמך זה, מספק הדרכה הן לארגוני שדה המספקים שרותים והן לגופים ממשלתיים היוזמים הפעלה של מערכות למדידת תוצאות.
1/10/2010
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד