הצעה לביצוע רפורמות גורפות לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית בארץ

30/11/2014

מערכת הבריאות בישראל ידועה בעולם כאחד המודלים היעילים לשירותי בריאות, הן בשל הדגש על בריאות בקהילה והן בשל עלותה הנמוכה יחסית.

עם זאת הולכת וגוברת הדאגה ששינויים מהזמן האחרון מסכנים חלק מהישגיה החשובים ביותר של המערכת ומערערים את ביטחון הציבור בה.

מדובר בין השאר בירידה במשאבים העומדים לרשות המערכת הממומנת באופן ציבורי, בהתרחבות השימוש בביטוח בריאות פרטי ובשירותי בריאות פרטיים להשלמת השירות הציבורי ובמעבר של רופאים בכירים ושל משאבים מהמערכת הציבורית לפרטית.

מגמות אלו הביאו להרחבת הפערים בין אלו שיכולים להרשות לעצמם שירותי רפואה פרטיים לבין אלו שאין ביכולתם לשלם עבור שירותים אלו.  

כדי לנסות לטפל בדאגות אלה, הקימה שרת הבריאות יעל גרמן את ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, כפי שדיווחנו באיגרת המידע שלנו מקיץ-סתיו 2013.

בחודש יוני האחרון פרסמה הוועדה את הדוח שלה, המציע את הרפורמה המשמעותית ביותר למערכת הבריאות בישראל מאז החלת ביטוח הבריאות הממלכתי ב-1995.

למעלה מ-100 ההמלצות של הוועדה נועדו לחיזוק משמעותי של המערכת הציבורית ולמניעת המשך ההתרחבות של מערכת הבריאות הפרטית. ממשלת ישראל כבר החלה ביישום כמה מההמלצות, ובהן:

·         גידול מידי במימון הבסיסי למערכת הבריאות בכ-2% - תקציבי בריאות יהיו קשורים גם למדד דמוגרפי ויגדלו עם הגידול באוכלוסייה ועם הזדקנותה. כך תימנע השחיקה במקורות המימון לבריאות הציבור שליוותה את שני העשורים הראשונים לביטוח הבריאות הממלכתי;

·         יוזמה למודרניזציה בשיטת התמחור של בתי החולים, כדי לשקף טוב יותר את העלויות האמִתיות, לספק תמריצים לשיפור היעילות ולצמצם תמריצים לגריפת שמנת;

·         מאמץ לצמצום זמני ההמתנה לניתוח בבתי החולים הציבוריים, על ידי מתן תמריצים לבתי חולים להוסיף עוד משמרות בחדרי ניתוח, להגדיל מספר התקנים לאחיות המשובצות בחדרי ניתוח וליצור מקצוע חדש של עוזרים למרדימים. הממשלה גם מתכננת לפרסם נתונים על זמני המתנה בבתי חולים כדי לעודד את בתי החולים לצמצם את משך ההמתנה וכדי לנווט את האופן שבו חולים וקופות חולים בוחרים בתי החולים;

·         הגבלת שירותי הבריאות הפרטיים (שר"פ) למרכזים הרפואיים בירושלים, שבהם הם כבר קיימים, בלי להרחיבם לבתי חולים במקומות אחרים בארץ;

·         עידוד רופאים בכירים נבחרים לעבוד בבתי החולים בתור שכירים במשרה מלאה - כך תצטמצם תופעת עזיבתם של הרופאים את בתי החולים הציבוריים כדי לעבוד אחר הצהריים במרפאות פרטיות, ותגדל זמינותם של רופאים אלו לטפל בחולים ולבצע ניתוחים בבתי חולים ציבוריים;

·         לרשותם של ישראליים המעוניינים לרכוש ביטוח בריאות נוסף, מעבר לסל שירותי הבריאות הכללי, יעמוד מבחר ברור של אפשרויות, המבוסס על תחרות רבה יותר בין הספקים. המטרה היא לצמצם כיסוי ביטוחי כפול ויקר ולהגביר את היעילות;

·         תחום התיירות הרפואית ההולך וגדל במהירות ומביא אזרחי מדינות אחרות לישראל כדי לקבל טיפול רפואי יהיה נתון לפיקוח צמוד יותר כדי למנוע את האפשרות שישפיע לרעה על הטיפול באזרחי ישראל.   

השרה גרמן שימשה בעצמה יושבת ראש הוועדה. בחברי הוועדה היו נציגים מהדרגים הגבוהים ביותר בממשלה ובמערכת הבריאות ומומחים מבחוץ.

למכון היה תפקיד כפול ומשמעותי בעבודתה של ועדת גרמן. חוקרת בכירה במכון, ד"ר שולי ברמלי-גרינברג, ממרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות, והמומחית המובילה בישראל לשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים, הייתה אחת מ-14 חברי הוועדה. כמו כן הייתה חברה בוועדת המשנה לביטוח בריאות והייתה חלק מהקבוצה שפיתחה את המודל החדש להספקת השירותים במערכת הבריאות.

מנהל מרכז סמוקלר, ד"ר ברוך רוזן, ואתו צוות המרכז, הכינו לוועדה סדרת מסמכי רקע, ובהם סקירת הניסיון הבין-לאומי, ואף סיפקו לוועדה עדויות חשובות.

בספטמבר נפגשו מנכ"ל משרד הבריאות ואנשי תקציב בכירים ממשרדי הבריאות והאוצר עם הוועדה המייעצת הבין-לאומית של מרכז סמוקלר כדי לקבל מהם ייעוץ ותשומות בעניין הרפורמה.

התרומה המרובה של המכון מבוססת על מעורבותו רבת השנים בסוגיות החשובות ביותר שעמן מתמודדת מערכת הבריאות וכן על המוניטין שלו בכל הקשור בעצמאות ובאובייקטיביות.

זהו רגע מכונן למערכת הבריאות בישראל, ועתידה יושפע ביותר מהמידה שבה  ייושמו ההמלצות. עם יישום ההמלצות על ידי הממשלה, המכון יסייע בתכנון ובהערכה של רכיבים מרכזיים.

פרופ' גארי פריד, יושב ראש הוועדה המייעצת בענייני בריאות של מרכז סמוקלר ופרופסור בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת מישיגן , תיאר את דוח ועדת גרמן במילים: " דוגמה לאחריות ציבורית מן המעלה הראשונה. תרומת המכון מעידה על התפקיד המרכזי שיש לאנשי המקצוע של המכון בשיקולי המדיניות הלאומית".

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד