הבדואים בנגב: עובדות ומספרים

מאי 2017

 

דמוגרפיה

• בשנת 2015 היו בנגב 239,500 בדואים; זוהי עלייה מ-115,000 בשנת 2000 1.                 


• כ-75% מן האוכלוסייה הבדואית מתגוררים ב-18 יישובים מוכרים והיתר בכפרים בלתי מוכרים
• את הגידול המהיר של האוכלוסייה הבדואית ב-15 השנים האחרונות ניתן לייחס לשיעורי הפריון הגבוהים בה, אם כי לאחרונה, חל בהם קיטון. בין השנים 2007 ל-2015 ירד שיעור הפריון באוכלוסייה הבדואית מ-7.14 ל-5.5. עם זאת, שיעור זה עדיין גבוה בהרבה מן השיעור המקביל בקרב ערביות ישראל (3.1) ובקרב כלל האוכלוסייה בישראל (3.1)2.
 


חינוך
שיעור הנשירה מבתי ספר על-יסודיים
• בין השנים 2014/2015-2010/2011 ירד שיעור הנשירה בקרב בני נוער בדואים בגיל 17 מ-41% ל-29%.
• עם זאת, שיעור הנשירה עדיין גבוה בהרבה מהשיעור המקביל בקרב כלל ערביי ישראל (13%) ובקרב כלל האוכלוסייה בישראל (5%)3.
• שיעור הנשירה בקרב הבנים הבדואים גבוה בהרבה משיעור הנשירה בקרב הבנות הבדואיות.

 

שיעור הזכאות לתעודת בגרות
• שיעור הזכאות לתעודת בגרות המקנה כניסה לאוניברסיטה עלה מ-12% בשנת 2000/2001 ל-22% בשנת 2014/2015.
• העלייה הייתה גדולה יותר בקרב הבנות הבדואיות מאשר בקרב הבנים הבדואים.
• השיעור (22%) עדיין קטן מן השיעור בקרב כלל ערביי ישראל ובקרב היהודים (תרשים 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השכלה גבוהה
• בהתאם לשיפור בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות, חלה עלייה משמעותית במספר התלמידים הבדואים הלומדים במוסדות להשכלה הגבוהה.
• בין 2007/8 ל-2015/16 גדל מספרם של הסטודנטים הבדואים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה ביותר מפי שניים, מ-1,153 ל-2,632 (תרשים 2).

• עלייה זו גבוהה יותר משמעותית בקרב הנשים הבדואיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תעסוקה
מאחר ומספר הבדואים החיים בכפרים הבלתי מוכרים אינו משתקף במדויק בסקרים ארציים, נתוני התעסוקה בקרבם מוגבלים לאלו המתגוררים ביישובים המוכרים. לוח 1 מציג נתונים מסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 


• שיעור התעסוקה בקרב הגברים הבדואים הוא 60%, והוא נמוך בהרבה מזה של כלל הערבים ושל היהודים.
• שיעור התעסוקה בקרב הנשים הבדואיות נמוך בהרבה (22%), והפער בינן לבין הנשים היהודיות הוא משמעותי ביותר.

 

מקורות
1. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).
2. למ"ס, השנתון הסטטיסטי לישראל (2016), לוח 3.11.
3. ניתוח מיוחד של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל על נתוני הבגרויות ממשרד החינוך ועל נתוני אוכלוסייה מהלמ"ס
4. ניתוח מיוחד של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל על נתוני הבגרויות ממשרד החינוך. הנתונים על הערבים אינם כוללים נתונים על ערביי מזרח ירושלים. הנתונים על היהודים כוללים יהודים חרדים.
5. ניתוח מיוחד של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
6. למ"ס, סקר כוח אדם, 2015.

דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד